Ankieter może zapukać do naszych drzwi...jak się zachować? - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieter może zapukać do naszych drzwi...jak się zachować?

W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe: rolnicze, gospodarstw domowych, cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych. Za ich realizację i koordynację na terenie naszego województwa odpowiada Urząd Statystyczny w Kielcach.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, czyli przeprowadzanymi
w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Uczestnicy badania stają się reprezentantami całej zbiorowości. O tym, że zostaliśmy wylosowani do badania jesteśmy zazwyczaj informowani listownie (list Prezesa GUS). Ankieterzy kontaktują się
z respondentami osobiście – odwiedzając ich w domach lub telefonicznie.

Jak rozpoznać ankietera?

Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Uwaga: Ankieter nie prosi o okazanie dokumentów, nie zbiera pieniędzy i nie prosi
o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy, nie pyta także o numer Państwa konta.

W jaki sposób sprawdzić ankietera statystycznego?

Ankieter posiada oryginalne upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych. Upoważnienie zawiera podpis dyrektora i pieczęć Urzędu Statystycznego.

Tożsamość ankieterów można także potwierdzić dzwoniąc do Urzędu w godzinach
7.30-15.00 pod nr tel. 41 249 96 38.

Dlaczego badania ankietowe są ważne?

Na podstawie zebranych danych obliczane są m.in. poziom inflacji, minimalne wynagrodzenie, oraz ustalana jest wysokość zasiłków społecznych. Uzyskane informacje pozwalają nam odpowiedzieć na wiele ważnych pytań, przykładowo: Ile i na co wydajemy najwięcej pieniędzy?, Jak się odżywiamy?, W jakim celu używamy Internetu?

Serdecznie prosimy Państwa o życzliwą współpracę z naszymi ankieterami i zapewniamy,
że informacje zebrane przez nich są poufne i wykorzystywane wyłącznie
do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych i sieci ankieterskiej znajdują się
na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Kielcach:

http://kielce.stat.gov.pl/badania-statystyczne/stale-badania/

http://kielce.stat.gov.pl/badania-statystyczne/siec-ankieterska/

http://kielce.stat.gov.pl/zakladki/zakladka2/

 

 

Pliki do pobrania

  • 379.53 KB