Przetargi [PN] - Policja Świętokrzyska

Przetargi [PN]

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
094/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 50118110-9, 98351100-9 Holowanie i parkowanie pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Staszowie, o masie całkowitej do 3,5 tony 28.10.2021 godz. 10:30 więcej »
097/PN/2021 poniżej 139.000 euro 30191400-8 Dostawa niszczarek dla garnizonu świętokrzyskiej Policji 28.10.2021 godz. 10:30 więcej »
099/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 90513200-8 Wywóz nieczystości stałych z obiektów Policji woj. świętokrzyskiego 02.11.2021 godz. 10:30 więcej »
086/PN/2021 powyżej 139.000 euro 09132100-4, 09134100-8 Dostawa paliw płynnych do podziemnych zbiorników stacji paliw Wydziału Transportu KWP w Kielcach 03.11.2021 godz. 10:30 więcej »
090/PN/2021 powyżej 139.000 euro 09123000-7, 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu świętokrzyskiego 08.11.2021 godz. 10:30 więcej »
096/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 30191400-8 Dostawa wysokowydajnej niszczarki dokumentów wraz z urządzeniem do kompresji ścinek 25.10.2021 godz. 10:30 więcej »