Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
059/TPBN/2024 poniżej 143000 euro 50118110-9, 98351100-9 Holowanie i parkowanie pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Sandomierzu o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 18.07.2024 godz. 10:30 więcej »
051/TPBN/2024 poniżej 5538000 euro 45216111-5 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12 – budowa wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do budynku KWP – wykonanie robót budowlanych 18.07.2024 godz. 10:30 więcej »
057/TPBN/2024 poniżej 143000 euro 50118110-9 , 98351100-9 Holowanie i parkowanie pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Opatowie o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 17.07.2024 godz. 10:30 więcej »
052/TPBN/2024 poniżej 5538000 euro 45216111-5 KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 – budynek nr 95 – zmiana systemu ogrzewania z pelletu na gaz i modernizacja strzelnicy krytej – wykonanie robót budowlanych 16.07.2024 godz. 10:30 więcej »
056/TPBN/2024 Dostawa oprogramowania Financial Trail wraz z usługą wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy więcej »
036/PN/2024 powyżej 143000 euro 34330000-9 Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki SKODA 11.07.2024 godz. 10:30 więcej »
 
Powrót na górę strony