Zespół Doradców ds. Etyki

Zespół doradców ds. etyki

Zespół doradców do spraw etyki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 

nadkom. Joanna Michałek

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka
Kontakt: 47 802 20 09
e-mail: joanna.michalek@ki.policja.gov.pl

 

mgr Paulina Klimczak-Wujek

Sekcja Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
Kontakt: 47 802 16 08
e-mail: paulina.klimczak-wujek@ki.policja.gov.pl

możliwość spotkania po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo


Zadania Zespołu doradców ds. etyki:

1. Doradzanie i udzielanie wsparcia funkcjonariuszom / pracownikom w sytuacjach wątpliwych etycznie.

2. Promowanie kultury uczciwości wśród funkcjonariuszy / pracowników.

3. Identyfikowanie obszarów do usprawnień.


Zasady służby cywilnej i zasady KSC

Zarządzenie Nr 805 KGP z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej policjanta".

Poradnik dla pracowników administracji rządowej pt. "Konflikt interesów. Czy jest i jak go unikać?"

Broszura Etyka

Powrót na górę strony