Aktualności

Wojewódzki przegląd małych form teatralnych" rusza po raz piętnasty

Data publikacji 09.04.2024

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają XV edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych” dotyczącej promowania zdrowego stylu życia, bezpiecznego zachowania się na drogach, na imprezach sportowych i w Internecie oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 roku w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.

Cele konkursu:

 • promowanie wśród dzieci odpowiedzialnych zachowań z wykorzystaniem form teatralnych,
 • propagowanie zasad bezpieczeństwa osobistego i w ruchu drogowym,
 • ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy (hejtu), mowy nienawiści oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych we własnych gospodarstwach,
 • ukazanie niebezpieczeństw związanych z nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem
  i urządzeniami elektrycznymi.
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez wspomagania się środkami psychoaktywnymi,
 • pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dziećmi,
 • integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.

 

Zakres tematyczny przeglądu:

 • propagowanie zasad bezpieczeństwa osobistego i w ruchu drogowym,
 • inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki
  poprzez formy aktywne;
 • kształtowanie odpowiedzialności w zachowaniu dzieci i młodzieży.

 

W Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych prezentują się zespoły wyłonione drogą eliminacji na szczeblach powiatowych. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe,
a zwycięski spektakl wystawiany jest w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego w ciągu całego roku szkolnego.

 

  Zapraszamy !!!

 

Pliki do pobrania

 • 208.25 KB
  regulamin
Powrót na górę strony