Kontakt

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. KUSOCIŃSKIEGO 51
25- 045 Kielce

email: szp@ki.policja.gov.pl

www.policja.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

 

          KIEROWNIK SEKCJI  

          mł. asp. Ewelina Wąsowicz

 

 

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

  1. Sporządzanie i aktualizacja „Planu zamówień publicznych” w oparciu o dokumenty  z komórek organizacyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w KWP w Kielcach.
  3. Określanie trybu postępowania dotyczącego zamówień publicznych poniżej wartości 130000 PLN.
  4. Prowadzenie ewidencji wydatków ujętych w „Planie zamówień publicznych”.
  5. Bieżące opisywanie faktur.
  6. Udzielanie konsultacji w zakresie realizacji zamówień publicznych przez wydziały zaopatrujące KWP w Kielcach.
  7. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Sekcji Zamówień Publicznych.
  8. Sporządzanie sprawozdań w sprawie udzielonych zamówień publicznych.
  9. Prowadzenie archiwum udzielonych zamówień.
  10. Aktualizacja procedur udzielania zamówień publicznych w KWP w Kielcach.
Powrót na górę strony