SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. KUSOCIŃSKIEGO 51
25- 045 Kielce

email: szp@ki.policja.gov.pl

www.policja.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

 

          KIEROWNIK SEKCJI  

          st.post. Ewelina Wąsowicz

 

 

Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

 1. Sporządzanie i aktualizacja „Planu zamówień publicznych” w oparciu o dokumenty  z komórek organizacyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Przygotowywanie, prowadzenie oraz dokumentowanie postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w KWP w Kielcach.
 3. Określanie trybu postępowania dotyczącego zamówień publicznych poniżej wartości 30 000 euro.
 4. Prowadzenie ewidencji wydatków ujętych w „Planie zamówień publicznych”.
 5. Bieżące opisywanie faktur i ich ewidencjonowanie.
 6. Udzielanie konsultacji prawnych w zakresie realizacji zamówień publicznych przez wydziały zaopatrujące KWP w Kielcach.
 7. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla wydziałów zaopatrujących KWP.
 8. Sporządzanie sprawozdań w sprawie udzielonych zamówień publicznych.
 9. Prowadzenie archiwum udzielonych zamówień.
 10. Monitorowanie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.
 11. Aktualizacja procedur udzielania zamówień publicznych w KWP w Kielcach.
Powrót na górę strony