NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2020 - Statystyka - Policja Świętokrzyska

Statystyka

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2020

CELE GŁÓWNE: ZABICI Ograniczyć roczną liczbę zabitych o co najmniej 50% do 2020 roku – cel ten powinien być osiągnięty względem roku 2010.Oznacza to nie więcej niż 2 000 zabitych w roku 2020. CIĘŻKO RANNI Ograniczyć roczną liczbę ciężko rannych o co najmniej 40% do 2020 roku – cel ten powinien być osiągnięty względem roku 2010. Oznacza to nie więcej niż 6 900 ciężko rannych w roku 2020.

W nawiązaniu do ustanowionej przez ONZ Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020, Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013‐2020 i jego struktura interwencji opiera się na następujących pięciu filarach:

*bezpieczne zachowania uczestników ruchu,
*bezpieczna infrastruktura drogowa,
*bezpieczna prędkość,
*bezpieczne pojazdy,
*system ratownictwa i pomocy medycznej.