Profilaktyka

Wizyta w placówce oświatowej w Sandomierzu

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ramach programu prewencyjno-profilaktycznego „Raz, dwa ,trzy - bądź bezpieczny i Ty” odwiedzili szkołę z terenu województwa świętokrzyskiego ubiegającą się o „Certyfikat Bezpieczeństwa”.

W ubiegły piątek komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Wojewody Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach oceniała poziom bezpieczeństwa  w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, która ubiega się o „Certyfikat Bezpieczeństwa” .

Certyfikaty przyznawane są na pięć lat przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach profilaktyczno-prewencyjnego programu pn. „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty”. Jest on realizowany w klasach I-III szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, w ramach tygodniowego rozkładu zajęć kształcenia zintegrowanego przy współpracy wychowawców, rodziców i funkcjonariuszy Policji. Jednym z ważnych elementów tego programu jest zwrócenie uwagi uczniów na czas wolny spędzany poza domem lub szkołą, uwrażliwienie ich na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do zabawy. Zawiera również treści związane z bezpieczeństwem w szkole oraz w ruchu drogowym.

Komisja szczególnie zwróciła uwagę na następujące obszary: bezpieczeństwo osobiste uczniów, współpraca Szkoła-Rodzice-Policja, zaangażowanie w realizację programu „Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty” oraz inne programy profilaktyczne realizowane na terenie placówki oświatowej.

Opr. SS

Źródło: KWP w Kielcach

  • Wizyta w placówce oświatowej w Sandomierzu
  • Wizyta w placówce oświatowej w Sandomierzu
  • Wizyta w placówce oświatowej w Sandomierzu
  • Wizyta w placówce oświatowej w Sandomierzu
Powrót na górę strony