Profilaktyka

Ruszył stały punkt kontroli autokarów

Dziś odbyło się oficjalne otwarcie stałego punktu kontroli autokarów. W inaugurującym briefingu prasowym uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Agata Wiśniowska. Od dziś do 30 stycznia 2022 roku w godzinach od 6:00 do 10:00 przewoźnicy będą mogli skorzystać z punktu zlokalizowanego w rejonie stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach.

Ferie zimowe to czas na odpoczynek, który zapewne pomimo trwającej w kraju pandemii, będzie wiązał się z wyjazdami na obozy oraz wycieczki. Warto zatem przed każdą podróżą skierować autobus do punktu kontrolnego, gdzie funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierującego oraz wymagane dokumenty.

Wychodząc naprzeciw wspominanym potrzebom, wzorem lat ubiegłych mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego, na parkingu znajdującym się w rejonie stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach, w godzinach 6:00 – 10:00 będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, przewożących dzieci w czasie ferii zimowych.

Dziś rano w oficjalnym otwarciu stałego punktu kontroli autokarów, który będzie funkcjonował do 30 stycznia 2022 roku uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Agata Wiśniowska.

Przypominamy, że policjant podczas kontroli autobusu sprawdza:

- czy pojazd posiada aktualne badanie techniczne (w przypadku autobusu, przeprowadza
się je przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie – co 6 miesięcy),

- czy kierujący posiada wymagane dokumenty – w tym przypadku jest to wypis z licencji,
ale oczywiście policjant sprawdza czy kierujący posiada stosowne uprawnienia do kierowania, a pojazd, którym się porusza oprócz badania technicznego ma również ważna polisę oc,

- obowiązkowe wyposażenie – autobus musi być wyposażony w dwie gaśnice (jedna z nich powinna znajdować się możliwie blisko kierowcy, druga – wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym),

- dodatkowo autobus powinien być wyposażony w apteczkę doraźnej pomocy,

- prawidłowość działania oświetlenia w pojeździe,

- policjant sprawdza oznaczenie wyjść awaryjnych, do których dostęp powinien być również niczym  nieutrudniony,

Funkcjonariusz sprawca stan techniczny pojazdu, m.in.:

- czy nie ma widocznych wycieków płynów eksploatacyjnych,

- czy ogumienie pojazdu nie jest nadmiernie zużyte oraz czy na jednej osi znajduje się ogumienie o tej samej rzeźbie,

- sprawdza stan układu hamulcowego (m.in. czy nie ma ubytku powietrza w układzie pneumatycznym),

- widoczność kierowcy, czy szyby nie są uszkodzone, pęknięte, czy wycieraczki działają poprawnie, czy w zbiorniczku znajduje się płyn do spryskiwaczy, itp.,

- dokonuje kontroli zapisu czasu pracy kierowcy – jeżeli policjant stwierdzi jedną z poniższych nieprawidłowości, kierującemu zostaje zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy*: nierejestrowanie aktywności kierowcy, używanie cudzej karty kierowcy, nieuprawniona ingerencja w działanie tachografu, odłączenie tachografu (* przepisy te weszły w życie z dniem 01.01.2022 r. – dotychczas było to wkroczenie karane mandatem karnym)

Po wykonanej kontroli policjant sporządza w dwóch egzemplarzach: protokół oraz sprawozdanie ze stanu technicznego, jeden egzemplarz zostaje u policjanta, drugi jest przekazywany na ręce kierującego autobusem.

Jednocześnie informujemy, że na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Należy podkreślić, że nie w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego funkcjonariusze będą pełnić służbę stacjonarnie, w stałych punktach kontroli. W związku z tym należy sprawdzić czy w danym powiecie funkcjonuje taki punkt kontroli czy policjanci przyjeżdżają na zgłoszenie telefoniczne. W tej drugiej sytuacji zgłoszenie należy wykonać kilka dni wcześniej pod podany w wykazie numer telefonu i podać datę oraz godzinę, o której autobus będzie podstawiony, jego numer rejestracyjny, cel podróży oraz nazwę organizatora wycieczki i miejsce docelowe wycieczki. Poniżej załączamy wspominany wykaz.

 

Źródło: KWP/KMP w Kielcach

 

 

 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów
 • Ruszył stały punkt kontroli autokarów

Pliki do pobrania

 • 655.11 KB
  Wykaz Punktów Kontroli Autokarów 2022
Powrót na górę strony