Majowy weekend 2021 na świętokrzyskim drogach - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Majowy weekend 2021 na świętokrzyskim drogach

Przedłużone weekendy zawsze sprzyjają zwiększeniu ruchu pojazdów. Tak też wyglądały minione dni na świętokrzyskich drogach. Pomimo pandemii wiele osób zdecydowało się wybrać w podróż. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci z wydziałów ruchu drogowego wspierani przez funkcjonariuszy z innych pionów.

W czasie trwającego długiego weekendu na świętokrzyskich drogach spotkać można było zwiększoną liczbę patroli ruchu drogowego. Policjanci czuwali nad płynnością ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych, stosowaniem się do obowiązujących ograniczeń prędkości, kontrolowali stan trzeźwości kierujących oraz zwracali uwagi na wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełniane w ruchu drogowym.

Świętokrzyscy policjanci przypominają, że za bezpieczeństwo na drodze jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, a przestrzeganie przepisów, obok sprawnego technicznie pojazdu, jest gwarantem bezpieczeństwa na drodze.

Źródło: WRD KWP w Kielcach.

 • Policjanci w trakcie służby
  Policjanci podczas słuzby
 • Policjanci w trakcie służby
  Policjanci podczas słuzby
 • Policjanci w trakcie służby
  Policjanci podczas słuzby
 • Policjanci w trakcie służby
  Policjanci podczas słuzby
 • Policjanci w trakcie służby
  Policjanci podczas słuzby
 • Policjanci w trakcie służby
  Policjanci podczas słuzby