By było bezpiecznie - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

By było bezpiecznie

Koniec wakacji to dla policjantów wytężony czas pracy na rzecz bezpiecznych powrotów z wakacyjnego wypoczynku. Dodatkowo okolice szkół znajdują się pod szczególną uwagą mundurowych, którzy zwracają uwagę na stan infrastruktury drogowej w rejonach placówek oświatowych na terenie całego województwa.

W newralgicznym miejscach jakimi są placówki oświatowe, policjanci sprawdzają sposób oznakowania poziomego, pionowego jak również stan urządzeń odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół. Każde z nieprawidłowości ujawnionych przez mundurowych trafiają do zarządcy drogi, terenu lub instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w rejonach placówki oświatowej. Na terenie województwa można zaobserwować miejsca w których przed rozpoczęciem roku szkolnego aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci, należy starannie przygotować, lub odświeżyć infrastrukturę i oznakowanie aby kierujący byli dobrze poinformowani, że zbliżają się do miejsca w którym znajduje się szkoła i należy zachować szczególna ostrożność.     

Opr. MB

  • Infrastruktura
  • Infrastruktura
  • Infrastruktura
  • Infrastruktura
  • Infrastruktura
  • Infrastruktura