Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów

Świętokrzyscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów, którzy pokonują setki kilometrów w drodze do Sanktuarium na Jasnej Górze. Jednocześnie przypominamy, że kierujący pojazdami mają obowiązek stosować się do sygnałów dawanych przez policjantów kierujących ruchem drogowy oraz poleceń wydawanych przez osoby prowadzące kolumny pieszych.

Policjanci garnizonu świętokrzyskiego czuwają nad bezpieczeństwem pielgrzymów, którzy przemierzają szlaki komunikacyjne położone na terenie województwa świętokrzyskiego w drodze do częstochowskiego Sanktuarium. Mundurowi nie zważają na warunki pogodowe podobnie jak sami pielgrzymi. Misją pątników jest dotarcie do celu, a bardzo ważnym zadaniem policjantów jest czuwanie nad prawidłowym, i co najważniejsze bezpiecznym przemarszem pielgrzymów przez teren województwa świętokrzyskiego. Wszystko po to, aby pielgrzymi mogli bezpiecznie i bez zakłóceń dotrzeć do celu.

Co roku przez teren garnizonu świętokrzyskiego przemieszcza się około 50 grup pielgrzymkowych w liczbie ponad 12 000 osób. W trakcie przemarszu nad bezpieczeństwem osób czuwają również osoby wyznaczone przez organizatorów pielgrzymki. Możemy ich łatwo rozpoznać ponieważ wyposażeni w kamizelki odblaskowe z informacją służbą porządkowa są widoczni z daleka.

Pamiętajmy, że jeżeli kierujemy pojazdem i zbliżamy się do kolumny pieszych, a w tym przypadku pielgrzymów, jesteśmy zobligowani zachować szczególną ostrożność jak również mamy obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.

Warto również przypomnieć sobie co oznaczają gesty policjanta kierującego ruchem drogowym na skrzyżowaniu.

Sygnały nadawane przez policjanta kierującego ruchem fotografie od 1 do 8

 1. Odpowiednik sygnału żółtego – nastąpi zmiana kierunków ruchu
 2. Odpowiednik sygnału zielonego – ruch otwarty  z prawej i lewej strony policjanta
 3. Otwarcie ruchu dla pojazdów z prawej i lewej strony policjanta – odpowiednik sygnału zielonego
 4. Policjant stojący do kierowcy bokiem prawym lub lewym – światło zielone
 5. Ruch otwarty dla skręcających w lewo i jadących na wprost od strony lewej policjanta. Jadący na wprost z prawej strony policjanta – odpowiednik sygnału czerwonego.
 6. Policjant stojący przodem lub tyłem do kierowcy – odpowiednik sygnału czerwonego
 7. Policjant stojący przodem lub tyłem do kierowcy – odpowiednik sygnału czerwonego
 8.  Ruch otwarty dla skręcających w lewo i jadących na wprost od strony prawej policjanta. Jadący na wprost z lewej strony policjanta – odpowiednik sygnału czerwonego.

Opr. MB

Źródło: KWP w Kielcach

 

 • Odpowiednik sygnału żółtego – nastąpi zmiana kierunków ruchu
 • Odpowiednik sygnału zielonego – ruch otwarty z prawej i lewej strony policjanta
 • Otwarcie ruchu dla pojazdów z prawej i lewej strony policjanta – odpowiednik sygnału zielonego
 • Policjant stojący do kierowcy bokiem prawym lub lewym – światło zielone
 • Ruch otwarty dla skręcających w lewo i jadących na wprost od strony lewej policjanta. Jadący na wprost z prawej strony policjanta – odpowiednik sygnału czerwonego.
 • Policjant stojący przodem lub tyłem do kierowcy – odpowiednik sygnału czerwonego
 • Policjant stojący przodem lub tyłem do kierowcy – odpowiednik sygnału czerwonego
 • Ruch otwarty dla skręcających w lewo i jadących na wprost od strony prawej policjanta. Jadący na wprost z lewej strony policjanta – odpowiednik sygnału czerwonego
Powrót na górę strony