Schroniska i noclegownie

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Ogrzewalnia dla osób bezdomnych mieszcząca się w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3 wstrzymała działalność. Świetlica "Przystań" zajdująca się ww. budynku działa w niezmienionych godzinach pracy. Z uwagi na powyższe począwszy od 13 października 2020 roku zostały interwencyjnie uruchomione ogrzewalnia i świetlica dla osób bezdomnych z siedzibą w Kielcach przy ul. Żniwnej 4, czynne całodobowo.

Pliki do pobrania

  • 187.13 KB