Przemoc w rodzinie

Podstawowe informacje

CO TO JEST PRZEMOC W RODZINIE ?

 

Przemoc w rodzinie to:

 • jednorazowe albo powtarzające się
 • umyślne działanie lub zaniechanie
 • naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną,
 • powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
 • a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Źródło: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Przemoc może występować w relacjach:

 • dorosłych wobec dorosłych
 • dorosłych wobec dzieci
 • dzieci wobec dorosłych

Zdarza się, że te same osoby w jednych relacjach przyjmują rolę “ofiary” w innych zaś rolę “sprawcy” - np. kobieta doświadczająca przemocy ze strony partnera może jednocześnie stosować przemoc w relacjach ze swoimi dziećmi, większość “sprawców” to byłe “ofiary”.

Formy przemocy:

 • Przemoc fizyczna - popychanie,  odpychanie,  obezwładnianie,  przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, wykręcanie rąk, rzucanie w kogoś przedmiotami, powodowanie oparzeń, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • Przemoc psychiczna - ośmieszanie, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie  własnych  poglądów,  stała  krytyka,  wmawianie  choroby  psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, itp.
 • Przemoc seksualna - zmuszanie do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych, itp.
 • Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej,  nie  zaspakajanie  podstawowych,  materialnych  potrzeb  rodziny, zabieranie/przywłaszczenie mienia, zniszczenie/uszkodzenie mienia, itp.

Poszczególne formy wzajemnie się przenikają. Czasami jedno zachowanie trudno zakwalifikować tylko do jednej kategorii.


Cykle przemocy w rodzinie


Badania wykazały, że osoby doznające przemocy, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu przemocy.

1. Faza narastania napięcia

 • W fazie pierwszej narasta napięcie i agresywność sprawcy - każdy drobiazg wywołuje jego irytację, prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Osoba doznająca przemocy stara się opanować sytuację i oddalić zagrożenie. Czasem zaś nie mogąc wytrzymać „oczekiwania” sama prowokuje spięcie, aby wreszcie "mieć to za sobą". Często pojawiają się u niej różne dolegliwości fizyczne (np. bóle żołądka i głowy, bezsenność i utrata apetytu) i psychiczne (np. wpada w apatię lub ogarnia ją silny niepokój).

2. Faza gwałtownej przemocy

 • W fazie gwałtownej przemocy dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości.

3. Faza miodowego miesiąca

 • W tej fazie wszystko się zmienia. Osoba stosująca przemoc nagle staje się inną osobą. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie i usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie winy, okazuje skruchę, przeprasza i obiecuje, że to się już nie powtórzy. Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć, że partner się zmienił i że przemoc była jedynie wyjątkowym incydentem, który już nigdy się nie powtórzy.

Fazy występują kolejno po sobie, jednakże w każdym kolejnym cyklu przemoc staje się bardziej gwałtowna i trwa dłużej natomiast faza miodowego miesiąca skraca się.

Źródło: strona internetowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
www.parpa.pl

Powrót na górę strony