Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Z Prezydentami Miast, Burmistrzami i Wójtami o „dopalaczach”

W dniu 30 września w ramach kampanii „Dopalacze kradną życie” funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentami Miast, Burmistrzami oraz Wójtami z województwa świętokrzyskiego.

Policjantka przedstawiła założenia wojewódzkiej kampanii „Trzeba zacząć od dorosłych”, której partnerami są Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Prefekt Straży Miejskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Celem kampanii edukacyjnej jest przede wszystkim podniesie poziomu wiedzy wśród dorosłych na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą tzw. dopalacze.