Profilaktyka

Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach rozstrzygnęła konkurs profilaktyczny pn. „Odblaskowy pokaz mody”, który zorganizowany był dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu był Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Kielcach.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do wyrażania własnego pomysłu na zwiększenie bezpieczeństwa w uchu drogowym. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy przygotowali 5 minutowy pokaz mody odblaskowej. Komisja konkursowa wyłoniła 5 najlepszych pokazów, a spośród nich 1 zwycięski.

Laureatami konkursu zostali :

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach (pow. kielecki) I miejsce
 2. Zespół Oświatowych w Bogorii (pow. staszowski)
 3. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie (pow. skarżyski)
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej (pow. konecki)
 5. Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie (pow. włoszczowski)

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni podczas XIV edycji Olimpiady Bezpieczeństwa, która odbyła się 25 listopada na Targach Kielce. Podczas wydarzenia zwycięzcy  mogli zaprezentować przygotowane pokazy mody.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Opr. SS

Źródło: KWP w Kielcach

 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
 • Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny „Odblaskowy pokaz mody”.
Powrót na górę strony