Konkurs plastyczny na 100 lat Policji - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs plastyczny na 100 lat Policji

W Wojewódzkim Domu Kultury W Kielcach odbyło się dziś uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. „Wolny czas-bezpieczny czas - na 100 lat Policji”. Konkurs zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Przedsięwzięcie swoim patronatem objęła Wojewoda Świętokrzyski. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.

Cele konkursu:

- stworzenie możliwości jak najszerszego udziału dzieci młodzieży
w dziedzinie sztuk plastycznych,

- bezpieczny wypoczynek w okresie ferii i wakacji (jak unikać np. wypadków drogowych),

- ukazanie przez młodych twórców najbezpieczniejszych miejsc oraz sytuacji podczas spędzania wolnego czasu,

- konkurs ma za zadanie wyeksponowanie tych zagrożeń poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej,

- pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu województwa świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z młodzieżą.

Część plastyczna konkursu skierowana była do uczniów szkół podstawowych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Część fotograficzna konkursu skierowana była do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego nieprofesjonalnie zajmujących się fotografią.

W związku z obchodami 100-lecia powstania Policji Państwowej tegoroczna VII edycja poświęcona była także tematyce związanej z tą formacją.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy ufundowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach działań promujących bezpieczeństwo osobiste dzieci i młodzieży. Zwycięskie prace oraz fotorelacja z uroczystego zakończenia udostępnione są także na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i na portalu Nasze Kielce.

 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji
 • Konkurs plastyczny na 100 lat Policji