Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum

Dzisiaj w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach seniorzy z całego województwa świętokrzyskiego przyjechali na spotkanie w ramach II Etapu Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów – „Przepis na Bezpieczeństwo”. W spotkaniu uczestniczyła prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki pani Elżbieta Pryciak, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki pan Paweł Kołodziejski, Wicestarosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski. Obecny był także Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska. Projekt został zrealizowany w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Dzisiaj seniorzy z całego województwa świętokrzyskiego bardzo licznie przybyli do Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach, gdzie uczestniczyli w spotkaniu w ramach II Etapu Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów – „Przepis na Bezpieczeństwo”.  Przypomnijmy, że wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, natomiast współtwórcą i koordynatorem merytorycznym Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Na wstępie prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat jako inicjator całego przedsięwzięcia przywitała wszystkich uczestników spotkania oraz podziękowała instytucjom, które włączyły się w realizację projektu. Następnie głos zabrał gospodarz miejsca, w którym odbyło się spotkanie pan Paweł Kołodziejski. W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Starachowicki pan Dariusz Dąbrowski, Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Sławomir Zięba oraz przedstawiciele instytucji Sanepidu, NBP, Ratownictwa Medycznego oraz ZUS-u. 

Celem projektu jest uwrażliwienie seniorów na sytuacje, w których mogą stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości tej grupy społecznej na niebezpieczne zjawiska, które mogą ich spotkać oraz przekazanie informacji, jak postępować w razie zagrożenia.

Dzisiejsze spotkanie w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach to jeden z pięciu paneli przewidzianych w ramach całego projektu. Podczas spotkania profilaktycy społeczni omawiali zasady bezpiecznego podróżowania, poruszania się po drodze, grzybobrania oraz prób oszustw na tzw. „policjanta” czy „wnuczka.

Seniorzy mieli przyjemność zwiedzić całe muzeum. Dzięki przewodnikom, każdy z nich mógł zapoznać się z historią regionu starachowickiego oraz z miejscem, w którym się znajdowali.    

W trakcie spotkania uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osinach, specjalnie dla uczestników przygotowali przedstawienie pod tytułem „Na naukę nigdy nie jest za późno”. Występ młodych artystów przybliżył osobom starszym tematykę m. in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Seniorzy z Kazimierzy Wielkiej i Włoszczowy również aktywnie włączyli się w cześć artystyczną, którzy umilili wszystkim czas krótkimi występami muzycznymi.

Opr. PK

Źródło: KPP w Starachowicach

 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
 • Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum
  Spotkanie z seniorami w starachowickim muzeum