Projekt „Świętokrzyska koalicja seniorów” - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Świętokrzyska koalicja seniorów”

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące projekt „Świętokrzyska Koalicja Seniorów”. W spotkaniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki oraz Komendanci Miejski i Powiatowi garnizonu świętokrzyskiego oraz partnerzy przedsięwzięcia. Projekt uzyskał rekomendację do dofinasowania z rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, natomiast współtwórcą i koordynatorem merytorycznym Komenda Wojewódzka Policji  w Kielcach. W całym projekcie zaangażowanych będzie wiele instytucji, m.in. Wojewódzka Rada Seniorów, studenckie koło naukowe, banki, federacje konsumentów, ośrodki zdrowia czy uniwersytety III wieku.

Celem kampanii jest przede wszystkim uwrażliwienie seniorów  na sytuacje, w których można  stać się ofiarą przestępstwa, zwiększenie świadomości osób starszych o tego typu zjawiskach i przekazanie informacji jak postępować w przypadku zagrożenia.

Projekt uzyskał rekomendację do dofinasowania zajmując I miejsce w kraju spośród projektów  nadesłanych w kategorii Edukacja dla bezpieczeństwa, rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  2018-2020”.

W ramach kampanii prowadzone będą spotkania oraz warsztaty z seniorami w celu ich aktywizacji oraz podniesienia ich bezpieczeństwa.

Inauguracja projektu odbędzie się 29 września bieżącego roku w pociągu „Polregio„ z Kielc do Sandomierza. Przejazd połączony będzie ze zwiedzaniem miasta i spotkaniem profilaktycznym.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach