Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozstrzygnięty.

Świętokrzyska Policja we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod nazwą "Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy" . Etap wojewódzki został rozstrzygnięty w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach

Konkurs został ogłoszony przez Prezesa KRUS, a patronat honorowy nad Konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przebiegał on w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmował dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII. Miał on na celu promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, na temat inspirowany tytułowym hasłem konkursu. W czasie trwania konkursu policjanci spotykali się  z dziećmi i rozmawiali o bezpieczeństwie.

Podczas uroczystej gali współorganizatorzy wręczali dzieciom nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Troje laureatów z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowało się konkursu na szczeblu centralnym i odbierze swoje nagrody w Warszawie podczas gali finałowej w  Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Fot. A.Piekarski