Podsumowanie projektu „Cyberbank” - Profilaktyka - Policja Świętokrzyska

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu „Cyberbank”

Dziś podsumowano projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Cyberbank”. W jego ramach od lutego przeprowadzono szereg warsztatów, szkoleń i spotkań z 850 seniorami z terenu naszego województwa, podczas których mówiono m.in. o bezpiecznych zasadach korzystania z bankowości elektronicznej. W dzisiejszym podsumowaniu wziął udział m.in. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Grzegorz Kłaczkiewicz oraz insp. Marzena Piórkowska Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Celem głównym projektu edukacyjnego było upowszechnianie bezpiecznych zasad korzystania z bankowości elektronicznej oraz wiedzy o funkcjonowaniu rynku finansowego. Podczas licznych spotkań mówiono o przestępczości internetowej oraz jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze bankowym. Opracowano także materiały edukacyjne, ulotki profilaktyczne, a także tablice edukacyjne, na których umieszczono ABC bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, a które dzisiaj przekazano uczestniczącym w podsumowaniu projektu przedstawicielom instytucji realizujących politykę senioralną.

W  związku  z licznymi przypadkami oszustw popełnianych na szkodę osób starszych przez przestępców podszywających się pod policjantów lub funkcjonariuszy CBŚ,   odbyły się także szkolenia dla kierowników oddziałów banków komercyjnych.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył m.in. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, Dyrektor Oddziału Okręgowego  NBP w Kielcach Grzegorz Kłaczkiewicz oraz insp. Marzena Piórkowska Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Partnerami projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski był Zakład Profilaktyki Społecznej  i Resocjalizacji UJK w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzka Rada Seniorów w Kielcach, a także Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach.

Opr:MT

Źródło: KWP w Kielcach

  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #1
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #2
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #3
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #4
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #5
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #6
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #7
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #8
  • Podsumowanie projektu „Cyberbank” #9