O czym warto pamiętać podczas feriach? - Nasz dzielnicowy - Policja Świętokrzyska

Nasz dzielnicowy

O czym warto pamiętać podczas feriach?

Wczoraj dzielnicowy sandomierskiej komendy przeprowadził spotkania z dziećmi i młodzieżą w celu przygotowania ich do bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas zimowego odpoczynku. Tematem prelekcji było szeroko pojęte bezpieczeństwo na drogach, w domu i na stokach.

Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu przed zbliżającym się feriami rozmawiał z dziećmi o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas zabaw na lodowisku, a także na stokach narciarskich. Dzieci dowiedziały się, w jakich miejscach oraz w jaki sposób powinny się bawić, gdzie wolno jeździć na sankach i łyżwach, a także w co musi być wyposażony każdy narciarz, łyżwiarz oraz snowboardzista. Policjant omówił również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Sandomierscy policjanci będą organizować podobne spotkania z dziećmi i młodzieżą w miejscach zorganizowanego wypoczynku zimowego w czasie ferii zimowych.

Opr. PM
Źródło: KPP Sandomierz