Nasz dzielnicowy

Zadania dzielnicowego

NASZ DZIELNICOWY

Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców  w swoim rewirze, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dzielnicowi to policjanci integrujący  Policję
ze społeczeństwem. Nie biorą oni udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują odpowiedzialną pracę uczestnicząc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Jako policjanci „pierwszego kontaktu” znają dokładnie swój rewir i problemy jego mieszkańców, wiedzą, które miejsca w dzielnicy są niebezpieczne. Prowadzą  bieżącą analizę zagrożeń w dzielnicy, współpracują z placówkami oświaty oraz zespołami interdyscyplinarnymi. Uczestniczą także w  działaniach profilaktycznych wspierających ofiary przemocy domowej.

Dzielnicowi garnizonu świętokrzyskiego czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa bądź do ujawniania osób naruszających porządek publiczny.  Wspólne działanie i wymiana informacji mogą mieć realny wpływ na  skuteczne zwalczanie  i zapobieganie przestępstwom.

Informacje dotyczące dzielnicowych i poszczególnych rewirów dzielnicowych uzyskać można bezpośrednio na stronach internetowych komend powiatowych i Komendy Miejskiej policji w zakładce Twój Dzielnicowy.

Zachęcamy Państwa także do korzystania z aplikacji „MOJA KOMENDA” dzięki, której szybko sprawdzimy kto jest naszym „policjantem pierwszego kontaktu”.

Zadania dzielnicowych zawiera publikowany poniżej wyciąg z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji w z dnia 20.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Pobierz

Powrót na górę strony