Internet - PORADY - Policja Świętokrzyska

Internet

Komputer może być bardzo pożyteczny, ale są też osoby, które wykorzystują komputery do działań niezgodnych z prawem, szczególnie za pośrednictwem internetu. Dlatego w przypadku korzystania z internetu każde dziecko powinno pamiętać,że:

  •  przez internet nie wolno podawać swojego nazwiska, wieku, nr. telefonu stacjonarnego, a zwłaszcza adresu miejsca zamieszkania;
  • przy instalacji strony prywatnej na komputerze domowym, zwłaszcza do "czatów" czy grup dyskusyjnych należy korzystać z NICK-a;
  • nigdy nie wolno ujawniać codziennych zwyczajów swojej rodziny, np. kiedy i gdzie rodzice chodzą do pracy, sklepu, ulubionej restauracji czy dyskoteki i gdzie chodzi się do szkoły;
  • prowadząc korespondencję pamiętać trzeba, że to, co pisze nam druga strona, nie zawsze jest prawdą. Wiele osób ukrywa swoje poglądy, nastawienie, skłonności, a zwłaszcza negatywne cechy charakteru. By utrzymać kontakt i osiągnąć swój cel, starają się być bardzo przyjazne, popierają nasze poglądy i prezentują siebie w jak najlepszym świetle;

Nie wolno przez internet umawiać się z obcymi czy zawierać z nimi transakcji