PORADY - Policja Świętokrzyska

PORADY

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń, jakie mogą w nich wystąpić. Mówić i przypominać o nich powinni też dorośli: nauczyciele, rodzice czy inni opiekunowie. Poniżej przedstawione, więc zostały najważniejsze z "bezpiecznych postaw" jakie przestrzegać powinny dzieci, aby uniknąć najpoważniejszych niebezpieczeństw.