Bezpieczne Świętokrzyskie - Nagroda Koziołek

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym była także chęć wyrażenia im uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Idea Nagrody „KOZIOŁEK” zrodziła się w 2000 roku. Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym była także chęć wyrażenia im uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.

Wyszliśmy z założenia, iż należy nie tylko utrwalać pozytywne postawy społeczne umacniające system ładu i porządku, obywatelską reakcję wobec negatywnych zjawisk oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich majątku, ale także  pokazywać dobre przykłady i wskazywać możliwości działania na rzecz walki z przestępczością i patologiami. Zachętą do prowadzenia tych działań jest nie tylko statuetka, ale również środki finansowe przekazywane przez  osoby wchodzące w skład Kapituły Nagrody tj. Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną w powiatach.

Kandydatem do nagrody może być każdy powiat woj. świętokrzyskiego, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Selekcję i weryfikację wstępną dokonuje co roku zespół roboczy składający się z przedstawicieli Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ostatecznej oceny dokonuje jednak Kapituła Nagrody.

Wręczenie Nagrody odbywa się uroczyście w obecności fundatorów, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, Policji, organizacji i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz mediów.

Pliki do pobrania

  • 356.51 KB
  • 631.88 KB
  • 1.97 MB
  • 660.93 KB
  • 29.94 KB
Powrót na górę strony