Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wolny czas – bezpieczny czas''

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury corocznie organizują Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficznym "Wolny czas – bezpieczny czas". Prace konkursowe można przesyłać do końca września.

Cele konkursu:

- stworzenie możliwości jak najszerszego udziału dzieci młodzieży w dziedzinie sztuk plastycznych,

- bezpieczny wypoczynek w okresie ferii i wakacji (jak unikać np. wypadków drogowych),

- ukazanie przez młodych twórców najbezpieczniejszych miejsc oraz sytuacji podczas spędzania wolnego czasu,

- konkurs ma za zadanie wyeksponowanie tych zagrożeń poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej,

- pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu województwa świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z młodzieżą,

Część plastyczna konkursu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Prace opatrzone dopiskiem "Konkurs plastyczny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS" należy przesyłać na adres:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

ul. Ściegiennego 2

25–033 Kielce

Część fotograficzna konkursu skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego nieprofesjonalnie zajmujących się fotografią.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 fotografię.

Prace należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: "Konkurs fotograficzny WOLNY CZAS – BEZPIECZNY CZAS".

W treści e-maila należy podać:

•             tytuł pracy,

•             imię i nazwisko,

•             adres autora,

•             telefon kontaktowy,

•             komentarz do zdjęcia,

•             oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają:

•             Marcin Janaszek  z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nr tel.: 41 36 55 141; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

•             Małgorzata Sałapa-Bazak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nr tel.: 41 349 23 38; malgorzata.salapa-bazak@ki.policja.gov.pl

Zapraszamy do udziału!

Powrót na górę strony