Graffitti z Policją

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, wspólnie z grupą kieleckich artystów streetartowych, uczestniczy w projekcie pod nazwą „Pomaluj Mój Świat”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, wspólnie z grupą kieleckich artystów streetartowych, uczestniczy w projekcie pod nazwą „Pomaluj Mój Świat”. Na razie projekt realizowany jest na terenie Kielc i powiatu kieleckiego.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, wspólnie z grupą kieleckich artystów streetartowych, uczestniczy w projekcie pod nazwą „Pomaluj Mój Świat”. Na razie projekt realizowany jest na terenie Kielc i powiatu kieleckiego. Projekt „Pomaluj Mój Świat” ma dwa cele. Pierwszy to odmalowanie zdewastowanych ścian kieleckich osiedli mieszkaniowych oraz centrum Kielc, tak aby dzieci nie dorastały na szarych i brudnych blokowiskach, pełnych rasistowskich i propagujących nienawiść napisów. Drugim celem jest prezentowanie uniwersalnego piękna przyrody, dlatego też motywem przewodnim dotychczas zrealizowanych prac jest świętokrzyska fauna i flora. Oczywiście malujący otwarci są na wszelkie sugestie, dlatego też przed każdym malowaniem pytają mieszkańców o ich pomysły na odmalowanie ścian. Wszelkie sugestie są uwzględniane, ponieważ pomysłodawcom zależy na włączeniu mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w zmienianiu otoczenia, w którym żyją. Każdy może również zaproponować miejsce do odmalowania. Projekt nie ogranicza się tylko do malowania sprayem, można używać różnych technik malarskich, aby zainteresować szerokie spektrum artystów. Realizacja projektu pozwoli rozwiązać problem chaosu twórczego powstającego na osiedlowych i miejskich powierzchniach ściennych, jak również pokazuje innym młodym ludziom, że można to robić legalnie i na spokojnie z korzyścią dla wszystkich. W ramach projektu ogłoszono konkurs GRAFFITI pod nazwą „Bezpieczne Świętokrzyskie”, którego podstawowym celem jest propagowanie bezpiecznych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży. Konkurs ma na celu także pozyskanie nowatorskich i interesujących projektów oraz wykorzystanie ich jako formy przekazu w działaniach promocyjno-informacyjnych bezpiecznych zachowań w tym bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, bezpieczeństwa na osiedlach, bezpieczeństwa w szkołach itp.

Powrót na górę strony