Olimpiada Bezpieczeństwa - Akcje - Policja Świętokrzyska

Olimpiada Bezpieczeństwa

„Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktyczną organizowaną co roku przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świętokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub w Kielcach i Targi Kielce. Jest to finał wojewódzki całorocznego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”.

Olimpiada Bezpieczeństwa” jest akcją profilaktyczną organizowaną co roku przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świętokrzyskiego, WORD, KRUS, Automobilklub w Kielcach i Targi Kielce. Jest to finał wojewódzki całorocznego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”. W akcji uczestniczą również inne podmioty, które zapewniają atrakcje dla dzieci uczestniczących w konkursie, m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Agencja Rynku Rolnego , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas olimpiady rozgrywane są liczne konkurencje, podczas których młodzież musi się wykazać znajomością udzielania pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz znajomości przepisów ruchu drogowego, a także znajomością zagrożeń w rolnictwie i wskazywaniem prac polowych, jakich dzieci nie powinny wykonywać. Rozgrywane są również liczne konkursy; między innymi : test wiedzy - dot. znajomości przepisów ruchu drogowego połączony z torem przeszkód oraz zasad bezpieczeństwa podczas prac polowych; sprawnościowe –  wyszukiwanie zaginionych przedmiotów w zadymionym pomieszczeniu, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie  olimpiady wyświetlane są filmy i prezentacje  dot. bezpieczeństwa.

Wszystkie konkurencje są rozdzielone występami artystycznymi zespołów dziecięcych, pokazem mody „odblaskowej” , pokazami fitness oraz tresury policyjnych psów służbowych. Uczestnicy zwiedzają również stoiska przygotowane przez współorganizatorów i zaproszone podmioty, gdzie mogą zapoznać się ze specyfiką ich pracy.

Podczas trwania imprezy młodzież może obejrzeć sprzęt specjalistyczny policyjny, wojskowy oraz strażacki. Można spotkać się również ze znanymi i lubianymi artystami lub sportowcami.

Na zakończenie olimpiady rozdawane są nagrody wyróżniającym się drużynom oraz kibicom.

Celem olimpiady jest:

-promowanie wśród najmłodszych bezpiecznego zachowania w życiu codziennym;

-utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

-promowanie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania.

 

W załączniku regulamin konkursu.

 

Pliki do pobrania

  • 516.28 KB