Terminy przyjęć do służby w Policji - Służba w Policji - Policja Świętokrzyska

Służba w Policji

Terminy przyjęć do służby w Policji

 

UWAGA! Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2020

Komendant Główny Policji określił minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji w roku 2020 na poziomie 4 423
oraz następujące terminy przyjęć:

 

27 lutego wg wakatów
21 kwietnia wg wakatów
13 lipca wg wakatów
16 września wg wakatów
5 listopada wg wakatów
30 grudnia wg wakatów