Policjanci w służbie niepodległej

Sprawdzili swoją wiedzę historyczną

Dziś odbył się konkurs historyczny stanowiący jeden z elementów edukacyjnych kampanii społecznej pod nazwą „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018” realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach pod patronatem Komendanta Głównego Policji i Wojewody Świętokrzyskiego. Wszystkich uczestników konkursu przywitał m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Dyrektor Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak oraz ekspert Wydziału Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Krzysztof Zieliński.

Dziś punktualnie o godzinie 10 w sali narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”  Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbył  się konkurs historyczny wiedzy o Policji, zorganizowany w ramach kampanii społecznej „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”. Jego celem jest m.in. propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, popularyzacja historii  oraz tradycji Policji w garnizonie świętokrzyskim.

Do dzisiejszej rywalizacji przystąpiło 9 funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny świętokrzyskiej Policji. Musieli się oni zmierzyć z testem składającym się z trzech części zawierających po 10 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego. W pierwszej części pytania dotyczyły historii Policji, kolejno partii uczestnicy odpowiadali na pytania związane z umundurowaniem  i ceremoniałem policyjnym. Natomiast ostatnia część dotyczyła patrona świętokrzyskiej Policji - płk Jana Piwnika „PONUREGO”. Każdy z uczestników konkursu na rozwiązanie całego testu miał 60 minut.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji podsumowującej kampanię „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018” w czerwcu bieżącego roku.

Przypomnijmy.

Główne cele tego przedsięwzięcia to przede wszystkim upowszechnienie wiedzy na temat historii Policji poprzez  podkreślenie jej roli w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz budowanie etosu służby opartego na autorytetach historycznych takich jak patron świętokrzyskiej Policji mjr Jan Piwnik „Ponury”. Kampania ma charakter edukacyjny, a podejmowane w niej działania są adresowane do funkcjonariuszy i pracowników Policji, młodzieży szkolnej, organizacji pozarządowych oraz instytucji współpracujących z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek. Natomiast  partnerami w realizacji przedsięwzięcia są: Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Gabinet Komendanta Głównego oraz Kielecki Oddział Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
 • Sprawdzili swoją wiedzę historyczną
Powrót na górę strony