Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA - ZZPC MSWiA - Policja Świętokrzyska

ZZPC MSWiA

Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA

Przewodniczacy Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Janusz Baran

 

ul. Kusocińskiego 51

25-045 Kielce

tel. 47 802 2735