ZW NSZZ Policjantów

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa świętokrzyskiego

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego

Jerzy Kaniewski

 

Biuro ZW NSZZ P woj. świętokrzyskiego:
ul. Paderewskiego 13 pok. Nr 206, 215 II p.
25-017 Kielce

Tel.: 47 802 20 33, 47 802 20 31, 47 802 20 29

Fax.: 47 802 20 35

e-mail: zwnszzpkielce@wp.pl

Adres do korespondencji:
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

www.nszzpkielce.pl

Powrót na górę strony