WZZ NSZZ Pracowników Policji

Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Kielcach

Przewodniczacy Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Kielcach

Marian Ciuła

 

ul. Kusocińskiego 51

25-045 Kielce

tel. 47 802 2841, fax 47 802 2586

tel. kom. 723192117

e-mail: nszzppkielce@wp.pl

 

www.nszz-pp.pl