Sekcja Zamównień Publicznych - Zamówienia Publiczne - Policja Świętokrzyska

Zamówienia Publiczne

Sekcja Zamównień Publicznych

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. KUSOCIŃSKIEGO 51
25- 045 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 47 802 2930
fax. 47 802 2935
email: szp@ki.policja.gov.pl

www.policja.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi

kierownik sekcji

 mgr Ewelina Wąsowicz