Wydział Postępowań Administracyjnych

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. śniadeckich 14
25- 366 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 47 802 2350
fax. 47 802 2355
email: wpa@ki.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU

nadkom. dr Mariusz Michalski


W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach. Nie wszystkie załatwiane w Naszym Wydziale sprawy muszą być załatwiane osobiście, możliwe jest załatwianie spraw za pośrednictwem operatorów pocztowych. W przypadku wątpliwości czy dana sprawa wymaga Państwa wizyty w Naszym Wydziale prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane w zakładce Ważne informacje/Godziny przyjęć interesantów i kontakt telefoniczny.


WAŻNE INFORMACJE

Powrót na górę strony