Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Policja Świętokrzyska

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO- ŚLEDCZY

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. Seminaryjska 12
25- 372 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 47 802 1550
fax. 47 802 1555
wds@ki.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU

 mł. insp. Wojciech Sikora

ZASTĘPCa NACZELNIKA WYDZIAŁU

nadkom. Dariusz Wójcik