Oddział Prewencji Policji - Policja Świętokrzyska

Oddział Prewencji Policji

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI

 W KIELCACH
ul. KUSOCIŃSKIEGO 51
25- 045 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 47 802 2370
fax. 47 802 2375
email: opp@ki.policja.gov.pl

www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl

DOWÓDCA

insp. Krzysztof Kozieł

                           ZASTĘPCA DOWÓDCY                           

mł. insp. Grzegorz Wieczorek

                                        ZASTĘPCa DOWÓDCY                          

nadkom. Marek Gilewski