Kontakt i przydatne informacje

Wewnętrzna Procedura Antydyskryminacyjna

Mając na względzie dobro policjantów i pracowników Policji w obszarze rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji oraz innym zachowaniom niepożądanym w miejscu służby i pracy wprowadzono „Wewnętrzną procedurę prowadzenia działań profilaktycznych  oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, jednostkach organizacyjnych Policji na terenie województwa świętokrzyskiego oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Kielcach, Oddziale Prewencji Policji w Kielcach oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Kielcach”.

Procedura dostępna jest do pobrania na stronie intranetowej KWP Kielce w zakładce „prawa człowieka”.

Powrót na górę strony