Kontakt i przydatne informacje

Przydatne linki

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

https://ms.gov.pl

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

http://www.hfhr.pl

Amnesty International

https://amnesty.org.pl

Stowarzyszenie Pro Humanum

http://www.prohumanum.org

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

http://www.otwarta.org

Ogólnopolskie Stowarzszenie Antymobbingowe

http://osa_stow.republika.pl

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

http://www.ptpa.org.pl

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

http://www.tea.org.pl/pl/index

Rada Europy

http://www.coe.int/web/portal/home

Europejski Trybunał Praw Człowieka

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home


 

Powrót na górę strony