mł. insp. Jan Pol - Komendanci Wojewódzcy Policji od 1990 roku - Policja Świętokrzyska

Komendanci Wojewódzcy Policji od 1990 roku

mł. insp. Jan Pol

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach w okresie 01.01.1999 - 27.04.1999 r.