Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

nadinsp. dr Jarosław Kaleta

Swoją służbę rozpoczął w 1992 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Mysłowicach. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk społecznych. W 2018 roku został mianowany do korpusu generałów, otrzymał stopień Nadinspektora Policji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Kierownik Zakładu Prewencji Szkoły Policji w Katowicach
  • Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach
  • Komendant Szkoły Policji w Katowicach
  • Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
  • Od 13 lutego 2021 roku -  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe :

  • Srebrny medal za „Długoletnią Służbę”
  • Złota odznaka „Zasłużony Policjant”
  • Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

 

Powrót na górę strony