Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

insp. Jarosław Tokarczyk

Insp. Jarosław Tokarczyk jest Absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Swoją służbę rozpoczął w 1995 roku w Komisariacie Policji w Piwnicznej – Zdroju. W lata 2000 – 2003 pełnił służbę na stanowisku Oficera Dyżurnego KMP w Nowym Sączu. Do 2007 roku pełnił funkcję Kierownika Referatu Konwojowo - Ochronnego Sztabu Policji w KMP w Nowym Sączu. Następnie został Zastępcą Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 16 czerwca 2011 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, 1 października 2014 awansował na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a 16 listopada 2015 został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu. W dniu 04 maja 2020 roku objął obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, a z dmiem 24 lipca 2020 roku został powołany na to stanowisko.