Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny

Mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Służbę w Policji pełni od maja 2000 roku. Na początku zajmowała stanowiska wykonawcze w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i Kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich. Od 2007 roku pełniła służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w Zespole Nadzoru Nad Postępowaniami Przygotowawczymi.

Od 2013 roku zajmowała kolejno stanowiska kierownicze: Naczelnika Wydziału Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Kielcach, Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Kielcach oraz Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Kielcach.

Od lutego 2017 roku sprawowała funkcję Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach. Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach pełniła od 12 września 2019 roku, na które to stanowisko mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny została powołana w dniu 17 lutego 2020 r.

Odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.