Kierownictwo

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

insp. dr Agata Malasińska-Nagórny

Doktor nauk prawnych. Stopień naukowy uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Drogę zawodową w Policji rozpoczęła w 2000 roku. Na początku zajmowała stanowiska wykonawcze w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i Kryminalnym. W garnizonie świętokrzyskim nadzoruje pion logistyki.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Naczelnik Wydziału Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Kielcach
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Kielcach
  • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Kielcach
  • Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach
  • Od 17 lutego 2020 roku - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe :

  • Brązowy medal za „Długoletnią Służbę”
  • Srebrna odznaka „Zasłużony Policjant”
  • Brązowy medal za „Zasługi dla Obronności Kraju”

 

Powrót na górę strony