Historia Policji

insp. Czesław Grabowski

Komendant Wojewódzki PP w Kielcach w latach 1931 - 1936

W okresie od 21 lutego 1921 r. do 12 lipca 1922 r. był Komendantem Głównym Policji Państwowej Litwy Środkowej, było to stanowisko tymczasowe na czas organizowania struktur policyjnych na tym terenie. W lipcu 1922 r. został powołany na komendanta okręgowego XVI okręgu wileńskiego. Funkcję tą pełnił do 10 kwietnia 1923 r. W grudniu 1923 r. objął również stanowisko komendanta okręgowego w okręgu VIII wołyńskim. Stanowisko to piastował do 1 lipca 1926 r. Od kwietnia 1927 r. do 31 października 1931 r. pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej we Lwowie.

W marcu 1931 r. został przeniesiony na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PP w Kielcach. Włodarzem kieleckiej policji był do lutego 1936 r. Po odejściu z Kielc został mianowany Komendantem Wojewódzkim w Krakowie. Funkcję tą pełnił do września 1938 r. W dniu 16 marca 1928 r. otrzymał Krzyż Zasługi za Dzielność. W 1936 r. wchodził w skład komisji dyscyplinarnej dla oficerów.


źródło:

AAN, KGPP, sygn. 29; APK, SPK, sygn. 963;
M. Mączyński …s. 30, 50, 197;
R. Litwiński, Korpus Policji…, s. 176, 250, 538-541.

Powrót na górę strony