Historia Policji

insp. Jarosław Barwicz

Komendant Wojewódzki PP w Kielcach w latach 1919 - 1927

W czerwcu 1919 r. objął kierownictwo okręgu kieleckiego Straży Bezpieczeństwa. Po rozwiązaniu Straży Bezpieczeństwa i utworzeniu Policji Państwowej 2 sierpnia 1919 roku został mianowany komendantem okręgowym III okręgu kieleckiego. Funkcję tą sprawował do 24 października 1927 r. W dniu 25 października tegoż roku objął stanowisko komendanta wojewódzkiego XIV okręgu poleskiego. Na tym stanowisku był do 6 września 1932 r. W dniu 8 marca 1933 r. na mocy rozkazu KG PP nr 585 został przeniesiony w stan spoczynku.


źródło:

APK, SPK sygn.967;
A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996, 20;
R. Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007, s.541;
M. Mączyński, Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997, s. 50.

Powrót na górę strony