insp. Jarosław Barwicz - Historia Policji - Policja Świętokrzyska

Historia Policji

insp. Jarosław Barwicz

Komendant Wojewódzki PP w Kielcach w latach 1919 - 1927

W czerwcu 1919r. objął kierownictwo okręgu kieleckiego Straży Bezpieczeństwa. Po rozwiązaniu Straży Bezpieczeństwa i utworzeniu Policji Państwowej 2 sierpnia 1919 roku został mianowany komendantem okręgowym III okręgu kieleckiego. Funkcję tą sprawował do 24 października 1927r. W dniu 25 października tegoż roku objął stanowisko komendanta wojewódzkiego XIV okręgu poleskiego. Na tym stanowisku był do 6 września 1932r. W dniu 8 marca 1933r. na mocy rozkazu KG PP nr 585 został przeniesiony w stan spoczynku.


źródło:

APK, SPK sygn.967;

A. Misiuk, Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996, 20;

R. Litwiński, Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne, Lublin 2007, s.541;

M. Mączyń-ski, Policja Państwowa w II Rzeczypo-spolitej, Kraków 1997, s. 50.