Historia Policji

podinsp. Jan Misiewicz

Komendant Wojewódzki PP w Kielcach od maja 1939 r.

Urodził się 18.06.1894 r. w Warszawie. Egzamin maturalny złożył w Wyższej Szkole Realnej w Krakowie. Był członkiem Związku Strzeleckiego oraz słynnej 1 Kompanii Kadrowej; 1 pluton 1 pp. Legionów, od 12.1914 1 p. ułanów. Następnie służył w Legionach Piłsudskiego w stopniu wachmistrza. W 1916 r. wstąpił do Milicji Miejskiej w Warszawie, a od 1919 r.  służył w Policji Państwowej. Był ochotnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Przejawiał talent pisarski, który realizował w założonym przez siebie pierwszym piśmie dla pełniących służbę funkcjonariuszy pt; „Milicjant”. Był autorem wielu artykułów z zakresu organizacji i funkcjonowania Policji Państwowej, min: pierwszego podręcznika "Podręcznik dla przodowników policji wykonawczej" oraz "Instrukcji dla Policji Państwowej z komentarzem". Współtworzył instrukcję służbową dla funkcjonariuszy PP. W latach 1935-1939 pełnił funkcję z-cy komendanta wojewódzkiego w Łucku oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Tarnopolu. Od czerwca 1939 r. pełnil obowiązki Komendanta Wojewodzkiego PP w Kielcach. Jego żona Janina była jedna z inicjatorek powstania Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna". We wrześniu 1939 r. nie ewakuował się na wschód, unikając tym samym tragicznego losu tysięcy innych funkcjonariuszy Policji Państwowej. Od grudnia 1939 r. w ramach utworzonej Policji Polskiej, został oficerem łącznikowym w dystrykcie Radom. Oprócz pełnionej oficjalnie funkcji w Policji Polskiej tzw. „granatowej”, ppłk. Jan Misiewicz był czynny w strukturach konspiracyjnych. Od wiosny 1941 r. w utworzonym PKB (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa) pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego na okręg kielecki.

Od czerwca 1945 r. do lipca 1949 r. był kierownikiem Państwowych Zakładów Drzewnych w Godętowie pow. wejherowski. Wraz z żoną prowadził księgarnię w Lęborku. W październiku 1949 r. został aresztowany przez UB. Zmarł w więzieniu 12.08.1950 r.

Powrót na górę strony