Dostępność

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Wojewódzkiej j Policji w Kielcach

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).
Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach można:

  • wysłać na adres: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Seminaryjska 12 , 25-372 Kielce,
  • złożyć osobiście w Biurze Przepustek Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 6:30-16:00,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: komendant@ki.policja.gov.pl,
  • przesłać na skrzynkę ePUAP.
Powrót na górę strony