Patronat honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 

Wszelkie informacje na temat uzyskania zgody na udział Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w komitecie honorowym lub objęcia patronatem honorowym przedsięwzięć znajdziesz TUTAJ >> DECYZJA NR 55/2018 Z DNIA 9 LUTEGO 2018 ROKU

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Wniosek o objęcie patronatu honorowego / o udział w komitecie honorowym (.pdf / .xdoc)

                              

Załącznik nr 2 Oświadczenie (.pdf / .xdoc)

                              

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia odbywającego się w ramach doskonalenia zawodowego policjantów (.pdf / .xdoc)

                             

_______________________________________________________________________________________________

   WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM

   KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KIELCACH

_______________________________________________________________________________________________

 

 • Na wniosek Pani Danuty Żbikowskiej - Prezesa Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 2PALL

         105. ROCZNICA POWSTANIA 2 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW W KIELCACH

         12 czerwca 2024, Kielce

 

 • Na wniosek Pana phm. Konrada Ćwika - Komendanta Hufca Starachowice Chorągwi Kieleckiej ZHP

          66. HARCERSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

          30 maja - 2 czerwca 2024 roku, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pani Małgorzaty Łakomiec - Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

        SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE - XII EDYCJA

        marzec 2024 - czerwiec 2024, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pani Barbary Dziedzic - Dyrektora SODMiD 

  XII ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 

  4 marca 2024 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Stanisława Wróbla - Redaktora Naczelnego "Echa Dnia"

        PIERWSZAKI - ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY - XXI EDYCJA

        grudzień 2023, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pani dr hab. Jolanty M. Góral-Półroli, prof. StANS

          XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

          "NAUKI SPOŁECZNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.

          TEORIA DLA PRAKTYKI W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM."

           20 - 21 października 2023, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Pauliny Prędotki - Dyrektora Centrum Edukacji Medialnej

         #MEDIACHALLENGE: MŁODE POKOLENIA A WYZWANIA INFOSFERY

         grudzień 2022, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Stanisława Wróbla - Redaktora Naczelnego "Echa Dnia"

        PIERWSZAKI - ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY - XX EDYCJA

        grudzień 2022, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pani dr hab. Jolanty M. Góral-Półroli, prof. StANS

          X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

          "KRAJOWY I GLOBALNY WYMIAR SYTUACJI KRYZYSOWYCH. WYZWANIA W SFERZE

          BEZPIECZEŃSTWA, EKONOMII, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII"

          21 - 22 października 2022, Kielce     

   

 • Na wniosek Pana Czesława Langa - Dyrektora Generalnego Lang Team Sp. z o.o.

          79. TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR

          30 lipca - 2 sierpnia 2022, Kielce-Kraków         

 

 • Na wniosek Pana mł. insp. w st. spocz. Jacka Hachulskiego - Przewodniczącego organizacji "BIEG Z POCHODNIĄ"

          BIEG Z POCHODNIĄ STRZEGĄCYCH PRAWA NA RZECZ OLIMPIAD SPECJALNYCH

         4 lipca 2022, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Danuty Żbikowskiej - Prezesa Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 2PALL

         103. ROCZNICA POWSTANIA 2 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW W KIELCACH

         12 czerwca 2022, Kielce

 

 • Na wniosek Pana dra Waldemara Cisowskiego Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa WSEPiNM

          w Kielcach, Pana Kamila Kołbuca Prezesa Zarządu Fundacji im. Stefana Artwińskiego

          BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE POLSKI W PERSPEKTYWIE KONFLIKTÓW

          W PAŃSTWACH SĄSIEDNICH

          29 czerwca 2022, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Patrycji Zatorskiej-Milewskiej Zastępcy Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach, Pana

          dra Waldemara Cisowskiego Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa WSEPiNM w Kielcach

          MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "FORMACJE POLICYJNE W POLSCE NA TLE

          EUROPEJSKICH SŁUŻB POWOŁANYCH DO ZAPEWNIENIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

          PUBLICZNEGO, NA PRZESTRZENI OSTATNICH 100 LAT"

          30 maja 2022, Kielce

 

 • Na wniosek Pana phm. Konrada Ćwika - Komendanta Hufca Starachowice Chorągwi Kieleckiej ZHP

          64. HARCERSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

          2 - 5 czerwca 2022 roku, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Marcina Sikorskiego - Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

         ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W HOŁDZIE OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ

         23 kwietnia, Bodzentyn

 

 • Na wniosek Pana Waldemara Krenca - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego      

         33. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW

          29 czerwca 2022 - 2 lipca 2022

 

 • Na wniosek Pani Barbary Dziedzic - Dyrektora SODMiD

          X ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

         8 lutego 2022 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Stanisława Wróbla - Redaktora Naczelnego "Echa Dnia"

        PIERWSZAKI - ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY - XIX EDYCJA

        grudzień 2021, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Jacka Wołowca - Dyrektora ŚCDN

        SZYBUJ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE - X EDYCJA

        wrzesień 2021 - maj 2022, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana dra hab. Leszka Wieczorka, prof. UJK - Kierownika Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki INP WPiNS UJK w Kielcach

         II MIĘDZYNARODOWY KONGRES PENITENCJARYSTÓW

         25-27 września 2021, Kielce - Korzecko k/Chęcin

 

 • Na wniosek Pani Patrycji Zatorskiej-Milewskiej - p.o. Zastępcy Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach

          MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "FORMACJE POLICYJNE W POLSCE NA TLE

          EUROPEJSKICH SŁUŻB POWOŁANYCH DO ZAPEWNIENIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

          PUBLICZNEGO, NA PRZESTRZENI OSTATNICH 100 LAT"

          31 maja 2021, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Danuty Żbikowskiej - Prezesa Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków 2PALL

          102. ROCZNICA POWSTANIA 2 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ LEGIONÓW W KIELCACH

          12 czerwca 2021, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Waldemara Krenca - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego      

          32. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW

          23 - 26 czerwca 2021

 

 • Na wniosek Pani hm. Doroty Chyczewskiej - Komendantki Hufca Starachowice Chorągwi Kieleckiej ZHP

          63. HARCERSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

          3 - 6 czerwca 2021 roku, Chęciny

 

 • Na wniosek Pana Stanisława Wróbla - Redaktora Naczelnego "Echa Dnia"

 

          PIERWSZAKI 2020/2021 - ZDROWO I BEZPIECZNIE DO SZKOŁY

          grudzień 2020, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Waldemara Krenca - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

        31. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW

        24 - 27 czerwca 2020

 

 • Na wniosek Pani hm. Doroty Chyczewskiej - Komendantki Hufca Starachowice Chorągwi Kieleckiej ZHP

          62. HARCERSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI

          4 - 7 czerwca 2020 roku, pow. starachowicki

 

 • Na wniosek Pani Agnieszki Podlodowskiej - Prezesa Zarządu Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego S.A.

          I PEDAGOGICZNO-MUNDUROWA KONFERENCJA NAUKOWA

          "BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ"

          22 - 23 lutego 2020 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Barbary Dziedzic - Dyrektora SODMiDN

          IX ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

          14 lutego 2020 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Andrzeja Dziewanowskiego - Dyrektora Operacyjnego ENERIS Surowce S.A.

         KAMPANIA "MARTWE POLA"

         listopad 2019 roku, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Adama Brzezińskiego - Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Starachowic

        " ODNOWIENIE NAGROBKA FUNKCJONARIUSZY POLICJI PAŃSTWOWEJ"

        lipiec 2019 roku, Starachowice

 

 • Na wniosek Pani hm. Małgorzaty Ślaski - Komendantki Hufca Starachowice Chorągwi Kieleckiej ZHP

        "61 OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI RAJD ŚWIĘTOKRZYSKI"

         30 maja 2019 roku - 2 czerwca 2019 roku, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Grzegorza Kurkowskiego - Dyrektora Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie

        "ŚWIĘTOKRZYSKI MITYNG TRÓJBOJU SIŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH SANDOMIERZ 2018"

         30 października 2018 roku, Sandomierz

 

 • Na wniosek Pani Izabeli Buszewicz - Prezesa Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach
        "KIELECKIE DNI MEDIACJI"
         
        18 - 19 października 2018 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana dr. Pawła Ramiączka - Dziekana Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa SAN w Kielcach
        KONFERENCJA "PRAWNE, EKONOMICZNE I POLITYCZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE.
        ROLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY BODZENTYN I GMINY CHĘCINY"
         
        9 - 10 czerwca 2018 roku, Chęciny - Bodzentyn

 

 

 • Na wniosek Pana Roberta Literackiego - Prezesa Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

  FESTYN EDUKACYJNO - ZABAWOWY "Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE"

  3 czerwca 2018 roku, Końskie

  19 czerwca 2018, Kielce

 • Na wniosek Pana Waldemara Krenca - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

         29 MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI "SOLIDARNOŚCI" I OLIMPIJCZYKÓW

          4 - 7 lipca 2018 roku

 

 • Na wniosek Pana płk. Jarosława Molisaka - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

  IV ZAWODY SŁUŻB MUNDUROWYCH W BIEGACH O PUCHAR SZEFA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU

  WOJSKOWEGO W KIELCACH

  30 maja 2018 roku, Sandomierz

 

 • Na wniosek Pani Iwony Gieroń - Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

          FINAŁ CENTRALNY XI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

          DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH I SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

          28-30 maja 2018 roku, Włoszczowa

 

 • Na wniosek Studenckiego Koła Naukowego Nauk Penalnych i Penitencjarystyki - Wydział Prawa, Administracji

         i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

         VIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KÓŁ NAUKOWYCH KRYMINALISTYKI "ROZWÓJ NAUK PENALNYCH WE

         WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Z PERSPEKTYWY MŁODYCH NAUKOWCÓW. UJĘCIE TEORETYCZNE

         I PRAKTYCZNE"

        14 - 16 maja 2018 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Rafała Pacanowskiego - Koordynatora Projektu "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

          TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

          4 marca 2018 roku, Włoszczowa

 

 • Na wniosek Pani Elżbiety Czerwonki - Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

         VII ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

         5 lutego 2018 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju insp. Jakuba Kosinia

         FESTYN "KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY"

         4 listopada 2017 roku, Busko - Zdrój

 

 • Na wniosek Pana Roberta Literackiego - Prezesa Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

          FESTYN "Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE"

          1 czerwca 2017 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana ppłk. Bogdana Kołkowskiego - Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

          III ZAWODY SŁUŻB MUNDUROWYCH W BIEGACH O PUCHAR SZEFA WSZW W KIELCACH

          23 maja 2017 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Mirosława Malinowskiego - Prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej

         TURNIEJ PIŁKARSKI MINIEURO 2017

         KONKURS "BEZPIECZNY STADION, PRZYJAZNY KIBIC"

         9 maja - 6 czerwca 2017 roku, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Rafała Kulaska - Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów KWP w Kielcach

          WOJEWÓDZKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO POLICJI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

          O PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KIELCACH

          14 kwietnia 2017 roku, Bilcza

 

 • Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach Pana nadkom. Piotra Zalewskiego

         DOPALACZY PRZECIWNICY TO NAJLEPSI ZAWODNICY

         30 marca - 6 czerwca 2017 roku, pow. Kielce

 

 • Na wniosek Pana Marka Ledwocha - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

          TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - V EDYCJA

          26 lutego 2017 roku, gm. Włoszczowa

 

 • Na wniosek Pana dr. Tadeusza Dziekana - Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Pani Elżbiety Czerwonki - Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

          VI ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

          17 lutego 2017 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Katarzyny Banasik - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej "PASSA"

          CYKL SEMINARIÓW "ODKRYJ SWOJĄ MOC! - VADEMECUM BEZPIECZNEGO SENIORA"

          listopad 2016 - styczeń 2017, woj. świętokrzyskie

 

 • Na wniosek Pana Zbigniewa Bońka - Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej

          XVI KONFERENCJA "BEZPIECZNY STADION"

          25 października 2016 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Tomasza Tkaczyka - Lidera grupy Kielecki Biegacz, Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Progressum

          EKSTREMALNY BIEG PAMIĘCI POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

          16 października 2016 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Tomasza Tkaczyka - Lidera grupy Kielecki Biegacz, Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Progressum

          BIEG HARDRUN KIELCE

          31 lipca 2016 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pana Dariusza Lenarda - Przewodniczącego Zarządu Obwodu Świętokrzyskiego ZHR

          OBCHODY 100 LECIA HARCERSTWA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

          24 - 26 czerwca 2016 roku, Skarżysko-Kamienna

 

 • Na wniosek Pani Marty Marczewskiej - Dyrektora Przedszkola "Pod Sosnami" w Koprzywnicy

          VI PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM "JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE"

         16 czerwca 2016 roku, Koprzywnica

 

 • Na wniosek Pana płk. Wiesława Święchowicza - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

          II ZAWODY SŁUŻB MUNDUROWYCH W BIEGACH O PUCHAR SZEFA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU

          WOJSKOWEGO W KIELCACH

          9 czerwca 2016 roku, Busko - Zdrój

 

 • Na wniosek Pana Roberta Literackiego - Prezesa Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

          FESTYN EDUKACYJNO - ZABAWOWY "Z NAMI BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE"

          1 czerwca 2016 roku, Kielce

 

 • Na wniosek Pani Urszuli Pyk - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach

          V MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ POCZTÓW SZTANDAROWYCH

         18 marca 2016 roku, Kielce - pierwszy etap

          29 kwietnia 2016 roku, Kielce - drugi etap

          2 maja 2016 roku, Kielce - finał

 

 • Na wniosek Pana Marka Ledwocha - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

          OGÓLNOPOLSKI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH TROPEM WILCZYM - IV EDYCJA

          28 lutego 2016 roku, Włoszczowa

 

Powrót na górę strony