Poszukiwani

Adam Więckowicz

imię ojca: Stanisław, imię matki: Helena, data urodzenia: 05.06.1979 r. miejsce zamieszkania: ul. Partyzantów 32/29, 28-500 Kazimierza Wielka. Poszukująca jednostka policji: KPP w Kazimierzy Wielkiej Wydział Kryminalny, al. Parkowa 1, 28-500 Kazimierza Wielka, telefon: 41 35 02 205, Podstawa poszukiwania: poszukuje na podstawie: Listu Gończego art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178kk.

  • Adam Więckowicz
Powrót na górę strony